Privacy en cookies

Privacy & Cookiebeleid

 

Algemeen

Dit is de privacy- en cookie policy van JG Services.  “Fix-IT” opgericht door JG Services ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0630.913.833 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. ‘Gebruiker’, ‘je’ ‘jij’, ‘u’ of ‘de klant is een verwijzing naar iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met JG Services via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften stelt. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, tarieven, toetreding van partners en andere medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. JG Services heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

JG Services kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Beveiliging en bewaartermijn

JG Services bewaart de overige persoonsgegevens zo lang als de wet dat voorschrijft. JG Services mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een gespecificeerd verzoek tot JG Services richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per post.

Indien JG Services niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan JG Services de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. JG Services schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Verwerkte gegevens

JG Services maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je bijvoorbeeld Fix-IT bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt en de internet browser waarmee je surft.

JG Services verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je als je een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • naam;
 • contactgegevens;
 • overige persoonsgegevens die je kunt invullen als je een e-mail verzend

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door JG Services gebruikt. Fix-IT houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.

De persoonsgegevens die je actief aan JG Services verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om onze diensten aan je te verlenen zoals bijvoorbeeld het configureren van een installatie
 • om je gelegenheid te geven om contact met ons op te nemen via ons contactformulier
 • om een administratie bij te houden van alle bezoekers
 • om contact met je te onderhouden over onze website en onze diensten
 • om fraude en misbruik te voorkomen;

Wat zijn cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt. JG Services kan deze gegevens gebruiken om de website gebruiksvriendelijker te maken. Met behulp van een permanente cookie kan de website je bij en volgend bezoek herkennen.

De Belgische Wet bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische wetswijziging is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Welke cookies worden gebruikt

Fix-IT maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om JG Services te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Fix-IT en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Volledige lijst van cookies:

 • _ga – www.fix-it.gent

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Privacy policy van Google.

 • _gat – www.fix-it.gent

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Privacy policy van Google.

 • viewed_cookie_policy – www.fix-it.gent

Doel van de cookie – WordPress: bijhouden dat de cookie verklaring gegeven werd en aanvaard werd door de Gebruiker.